احتشام‌زاده از ۵ طلایی تربیت‌بدنی ایران می‌گوید

پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق حمایت از پیشکسوتان نوشت: پیشکسوت پینگ پنگ ایران با بیان این‌که با ۶۸ سال فعالیت در ورزش ایران تجربه و نام خوبی برای خود اندوخته بر این که صندوق حمایت با حضور محمد خرم گمشده‌ خود را پیدا کرده تأکید کرد.