بیرانوند: دویت دارم به ‘تورینو’ بروم، اگر رفتم ‘هواداران پرسپولیس’ مرا درک کنند

نواندیش

نویسنده مطلب: خبر