عنایتی: مردم همه چیز را می فهمند/ نباید انتظار داشت اسپانیا، آرژانتین و … را شکست دهیم

بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر معتقد است کاری غیر از دعا کردن از دست مردم برای تیم ملی بر نمی‌آید.

نویسنده مطلب: RSS