قول مکرون برای حفظ برجام

بر اساس گزارش های منتشر شده، به گفته ی امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه رهبران کشورهای اروپایی توافق هسته ای با ایران را حفظ کرده و از شرکت های معامله کننده با ایران محافظت خواهند کرد.

نویسنده مطلب: خبر