گابی: گریزمان نمی‌تواند اتلتیکو را ترک کند

گابی، کاپیتان اتلتیکومادرید معتقد است که قهرمانی در لیگ اروپا باید باعث ماندن گریزمان در اتلتیکو شود.

نویسنده مطلب: خبر