نیمار: جام جهانی باید برای من شود

نیمار، ستاره تیم ملی برزیل تاکید کرد که تشنه موفقیت در جام جهانی است.

نویسنده مطلب: خبر