نمایشگاه صنایع دستی

نمایشگاه و موزه صنایع دستی در تالار هشتی سازمان میراث فرهنگی گشایش یافت.

نویسنده مطلب: خبر