مهمان خدا شدن برای روزه اولی ها

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و مهمان خدا شدن حلاوت و شیرینی خاصی دارد.

نویسنده مطلب: خبر