تیام آیا به عمد یار قلعه‌نویی را زد؟

مامه تیام برای تعطیلات از تهران می رود اما این دلهره برای هواداران استقلال هست که آیا او بر می گردد؟

نویسنده مطلب: RSS