ظریف: آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند

وزیر امور خارجه در یادداشتی توئیتری نوشت: آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند.

نویسنده مطلب: خبر