جمعیت تحت پوشش شبکه گاز، ۲۳ میلیون خانوار

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تا پایان دولت دوازدهم، آمار گازرسانی در کل کشور به 17 میلیون و 744 هزار خانوار شهری و 5 میلیون و 380 هزار خانوار روستایی می‌رسد.

نویسنده مطلب: خبر