قعرنشینی شیرین برای بانوی المپیکی(عکس)

پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ با وجود قعرنشینی از عملکرد خود راضی بود.

نویسنده مطلب: خبر