قاتل ۱۹ ساله نسف قارشی از دید ازبک ها

درخشش آقای گل حاضر لیگ برتر در مصاف با نسف قارشی باعث شد تا رسانه های ازبک به مهاجم پرسپولیس لقب قاتل 19 ساله را بدهند.

نویسنده مطلب: خبر