جایزه ده هزار دلاری برای روبات های اسکی باز

روبات های اسکی باز در المپیک زمستانی پیونگ چانگ خبر ساز شدند.

نویسنده مطلب: خبر