پــول بده، بازیگــر تحــویل بگــیر!

سینماپرس: مقوله تعدد کلاس‌های بازیگری و نقش‌فروشی‌هایی که صورت می‌گیرد، همواره در سینما وجود داشته است. در شرایطی که سینماگران از ورود صنوف رده بالای سینما و البته مدیریت‌های کلان سینمایی به این مساله ناامید هستند، به نظر می‌رسد که اگر تخلفات این حوزه، به صورت موردی، توسط افراد آگاه نام برده شده و رسانه‌ای شود، آن وقت می‌توان تا حدودی، ترمز این جریان را کشید.

نویسنده مطلب: خبر