واکنش شدید نسبت به مطالب مطرح شده در برنامه دورهمی/ خاکبازان: سکوت ۲۱ ساله ام را خواهم شکست

سینماپرس: حمید خاکبازان معاون نظارت و ارزشیابی سینما در سالهای ۷۳-۷۴ نسبت به ادعای مطرح شده در برنامه دورهمی در زمینه ممنوع الکاری ۹۰درصدی در زمان مدیریت وی واکنش نشان داد.

نویسنده مطلب: خبر