زمین لرزه ۴/۵ ریشتری دهرم فارس را لرزاند

زمین‌لرزه ای به بزرگی 4/5 ریشتر حوالی دهرم در استان فارس را لرزاند.

نویسنده مطلب: خبر