جرأت سازندگان «قائم مقام» قابل تحسین است / فیلم‌های عمار به عرصه‌ای وارد شده که کسی جرأتش را نداشت

سینماپرس: عباس سلیمی‌نمین گفت: جشنواره مردمی فیلم عمار باید وارد صحنه‌هایی شود که دیگران کمتر به لحاظ علمی و سیاسی جرأت می‌کنند وارد این عرصه‌ها شوند.

نویسنده مطلب: خبر