در جشن ٧٠ سالگی فدراسیون جهانی؛/ “لیگ جهانی” به “لیگ ملت های والیبال” تغییر کرد

در آخرین جلسه هیئت رییسه فدراسیون جهانی والیبال تصمیمات جدیدی برای مسابقات سال آینده اتخاذ شد.

نویسنده مطلب: خبر