شفر رحمتی را انتخاب می کند یا حسینی؟/ تپش قلب ۲ دروازه‌بان استقلال

دروازه بانان استقلال تا ساعتی که ترکیب این تیم مشخص شود در اوج استرس به سر خواهند برد.

نویسنده مطلب: خبر