رایزنی های رئیس مجلس در روسیه

آقای لاریجانی در نخستین برنامه از سفر به روسیه، در سن پترزبورگ با "ویاچسلاو والودین"، رئیس مجلس دومای این کشور دیدار و گفتگو کرد.

نویسنده مطلب: خبر