بندپِی طبیعتی بی نظیر در مازندران

اگر برای فصل پاییز قصد سفر دارید، منطقه بندپِی در طبیعت کم نظیر ارتفاعات غرب استان مازندران از جمله مناطق بسیار زیباست.

نویسنده مطلب: خبر