برق نخستین طلا

در المپیک 1948 لندن این محمد نصیری بود که توانست نخسین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها را به دست بیاورد.

نویسنده مطلب: RSS