کشته و زخمی شدن چهار خبرنگار بر اثر انفجار مین

منابع آگاه از كشته شدن يك خبرنگار كرد و زخمی شدن سه خبرنگار فرانسوی بر اثر انفجار يك مين در شهر موصل عراق خبر دادند.

نویسنده مطلب: خبر