پایان اکران «مادر قلب اتمی»/ «اکسیدان»فردا به سینماها می آید

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: قرار داد یک فیلم در گروه ماندانا ثبت شد و دو فیلم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اکران می‌شود.

نویسنده مطلب: خبر