«عاشقانه» چهارشنبه توزیع می شود

سینماپرس: دوازدهمین قسمت از مجموعه «عاشقانه» پس فردا وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

نویسنده مطلب: خبر