جنگنده های آمریکا در آسمان سوریه هدف روسیه

وزارت دفاع روسیه به دنبال سرنگون شدن جنگنده سوری، اعلام کرد با جنگنده های آمریکا در آسمان سوریه به عنوان هدف برخورد می‌کند.

نویسنده مطلب: خبر