جباروف اگر می‌خواهد خداحافظی کند/ به جز منتظری یک بازیکن دبگر جذب می کنیم

جام نیوز

نویسنده مطلب: خبر