تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم های روسیه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: این اتحادیه قصد دارد بار دیگر تحریم های اقتصادی علیه روسیه را به علت حمایت این کشور از شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تمدید کند.

نویسنده مطلب: خبر