اعتراضات شورای عالی تهیه‌کنندگان؛ صنفی یا شخصی؟

سینماپرس: مدتی است نگاه‌های صنفی در شورای عالی تهیه‌کنندگان جای خود را به نگاه‌های شخصی و رویکردهای جریانی داده‌ و واکنش های این نهاد صنفی تنها برای حمایت و محکومیت جریانات جریانات خاصی در سینما محدود می‌شود.

نویسنده مطلب: خبر